Salg, konflikthåndtering mm.

Deltageren kan håndtere vanskelige kunder ved at anvende teknikker til konflikthåndtering. Deltageren kan, ud fra kendskabet til egne styrker og begrænsninger, vurdere hvornår en konflikt er uundgåelig og kender teknikker til at håndtere konflikter, der ikke umiddelbart kan løses.
Tilmeld dig nu

Beskrivelse

Kurset består af fjernundervisning følgende dage: 27/8, 2/9, 3/9, 9/9, 10/9 og 11/9. Hvert AMU mål afsluttes med en prøve.Særlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer45389 -

Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Deltageren kan håndtere vanskelige under ved at anvende teknikker til konflikthåndtering.Deltageren kan med kendskab til kropssprogets betydning forbedre situationen i forhold til opstået konflikt i kundesituationer.Deltageren kan klare vanskelige kundesituationer gennem brug af konstruktive kommunikationsværktøjer.Deltageren kan genkende forskellige kundetyper og forstå, hvordan de skal tackles i forhold til god kundeservice.Deltageren kan, ud fra kendskabet til egne styrker og begrænsninger, vurdere hvornår en konflikt er uundgåelig og kender teknikker til at håndtere konflikter, der ikke umiddelbart kan løses.Fagnummer45622 -

Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Deltageren kan ud fra virksomhedens mål skriftligt formulere en personlig vision og handlingsplan for sit eget merbidrag i virksomheden i forbindelse med nye arbejdsopgaver, nye samarbejdsformer og nye samarbejdspartnere. Med baggrund i virksomhedens vision, strategi og mål for en selvsty-rende gruppe kan deltageren medvirke til sikring af kundefokus i alle arbejdsopgaver. Deltageren kan i samarbejde med kolleger identificere, prioritere og vælge den handlingsstrategi, der bedst vi-dereudvikler et velfungerende team.Fagnummer46472 -

Personligt salg - kundens behov og løsninger

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til salgs- og servicemedarbejdere, der arbejder i detailvirksomheder. Deltageren har begrænset eller ingen erfaring inden for personligt salg.

Deltageren kan i sit daglige arbejde varetage kundekontakten i en salgssituation. Deltageren kan anvende forskellige salgsteknikker, der benyttes i en struktureret personlig salgssamtale, eksempelvis spørgeteknik, behovsanalyse og argumentationsteknik.Deltageren kan yde efterservice og behandle eventuelle klager i forhold til gældende lovgivning. • Startdato:
  20/08-2020
 • Slutdato:
  15/09-2020
 • Timer:
  Kl. 08.00-15.24
 • Pris:
  1256,00 kr
 • Skole:
  The Call Company, Ny Banegårdsgade 48 8000 Århus C
 • Branche:
  14, Detailhandel
 • Sprog:
  Dansk
 • Kursusnr:
  280051w203416