Er fjernundervisning for mig?

Med fjernundervisning kan du efteruddanne dig og få ny viden, når du har tid i din hverdag. Det kan give dig stor frihed selv at kunne planlægge, hvornår du vil arbejde med et kursus, som du er tilmeldt. Det kræver selvfølgelig, at du holder fast og arbejder med kurset, indtil det er gennemført.

Fjernundervisning kan være noget for dig, hvis:

 • Du har en travl hverdag med familie og arbejde
 • Du bor langt fra uddannelsesinstitutionen
 • Du bor i udlandet
 • Du foretrækker at arbejde selvstændigt
 • Du ønsker noget andet end den traditionelle undervisning, hvor du møder op til undervisning på en skole.
 • Du gerne vil kunne arbejde med materialerne i dit eget tempo og have mulighed for at gennemgå ting flere gange.
 
 

Hvordan er et fjernundervisningskursus bygget op?

Når du tager et kursus som fjernundervisning kan du møde forskellige typer af materialer:

 • Du kan blive bedt om at læse noget tekst.
 • Der vil ofte være små, forklarende videoer.
 • På nogle kurser skal du aflevere opgaver. Det kan være en skriftlig opgave, eller det kan være opgaver, hvor du skal aflevere noget lyd eller en video
 • Du skal typisk løse forskellige typer af quizzer. De kan være med til at fortælle dig, om du har forstået det, der lige er blevet undervist i.
 • Du skal måske tale med underviseren eller med andre kursusdeltagere undervejs i kurset.

 

 

Bøger og materialer

Når du arbejder med fjernundervisning, ligger de materialer, du skal bruge, ofte så du har adgang til dem online, så længe du har internetadgang.

 

 

Hvad skal jeg bruge for at komme i gang?

For at komme i gang skal du have adgang til en computer med et webkamera og en mikrofon, og så skal du have en internetforbindelse.

 

 

Er der mødepligt?

Tager du et kursus som fjernundervisning, er der som sådan ikke mødepligt. Til gengæld er der afleveringspligt, hvis der skal afleveres opgaver til et bestemt tidspunkt.

 

 

Hvordan får jeg svar på mine spørgsmål?

Du vil typisk have mulighed for at skrive eller ringe til din underviser.

Published at: 20-06-2019