AMU Nord Mobile kraner >8-30 tm Fjernundervisning

Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 30 ton/tonsmeter med ballast. Krancertifikatuddannelse.
Tilmeld dig nu

Beskrivelse

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis ON-LINE Underviser er tilgængelig dagligt. Vigtig information: Du vil modtage en indkaldelse til de 5 sidste kursusdag, når skolen åbner op igen. Deltagerbetaling for kursets sidste 5 dage, tilsendes efterfølgende. For at kunne modtage VEU-godtgørelse efter gældende regler, som ansat eller virksomhed, kræves det at der aflægges en prøve i faget. Prøven gennemføres afslutningsvist i forløbet. Særlige adgangskrav til kurset:For at deltage i kurset,kræver det at du har PC og internetadgang samt at du kan åbne PC og mail.Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer48644 -

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Målgruppe: Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.1 og punkt 2.2 Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: - risici forbundet med arbejde med mobile kraner- mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger- mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger- reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej- indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang- reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner- mobile kraners stabilitetsforhold- jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne- valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt- til korrekt anvendelse af støttebenEfter endt uddannelse kan deltageren:- betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde- vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes- vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio- vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,- gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej- tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning- aflæse lastdiagrammer- opstille mobile kraner korrekt • Varighed:
  10 dage
 • Startdato:
  25/05-2020
 • Slutdato:
  29/05-2020
 • Timer:
  Kl. 08:00-15:24
 • Pris:
  630,00 kr
 • Skole:
  AMU Nordjylland - Sofievej, Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
 • Branche:
  24, Mobilkran
 • Sprog:
  Dansk
 • Kursusnr:
  851420883212